sl1

Welkom

Welkom op de website van Reumapatiëntenvereniging Spijkenisse e.o De RPV Spijkenisse is, na een afdeling geweest te zijn van de Reumapatiëntenbond, op 26 april 2012 opgericht. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55198686 en heeft als RSIN of fiscaalnummer: 8516.04.869. Momenteel telt de vereniging 185 leden. Deze leden komen uit Spijkenisse en de omliggende gemeenten. De RPV heeft dus naast een lokale ook een regionale functie. De RPV is een patiëntenvereniging bedoeld voor mensen met reumatische aandoeningen.

Activiteiten

Onze belangrijkste activiteiten richten zich op: beweegactiviteiten (hydrotherapie en een combinatie van zaaloefeningen en hydrotherapie), voorlichting, lotgenotencontact, belangenbehartiging, het organiseren van thema bijeenkomsten, een jaarlijks uitstapje en een Nieuwjaarsbrunch. De RPV hoopt deze activiteiten te kunnen uitbreiden en verwelkomt u graag als lid. Alle activiteiten zijn toegankelijk voor rolstoel-gebonden en motorisch beperkte mensen. Deelname aan de activiteiten is voor eigen risico.
 
Download hier het aanbod van beweegactiviteiten voor onze leden.

Lid worden

U bent van harte welkom als lid van de Reumapatiëntenvereniging Spijkenisse. Deelname aan alle activiteiten van de Reumapatiëntenvereniging Spijkenisse e.o. is voor eigen risico en verzekering. Voor deelname aan de beweegactiviteiten en alle andere activiteiten met ledenkorting is het lidmaatschap vereist. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd vóór 1 december van het lopende kalender/verenigingsjaar. 

De kosten van het lidmaatschap bedragen per jaar: 

€ 22,50 via automatische incasso en € 23,50 per factuur

(bij aanmelden na 1 juli  €12,00 en na 1 november €6,00 voor het resterende deel van het jaar) 

Nieuwe leden betalen éénmalig € 2,50 inschrijfkosten.

Download hier een overzicht van de voordelen van het lidmaatschap van de RPV-Spijkenisse e.o.

Download hier een overzicht van de samenstelling van het bestuur.

Download hier een aanmeldingsformulier. U kunt dit invullen en digitaal versturen naar onze ledenadministratie. U kunt het desgewenst ook afdrukken, invullen en opsturen naar:

Ledenadministratie RPV-SpijkenisseSamenwerking Reuma Nederland

Mevrouw B. van der Wal - Jansen
Raaigras 12
3206 JK Spijkenisse

Download hier de regels voor het opzeggen.