De vereniging heeft ten doel:

  • Werkzaam te zijn ten behoeve van de algemeen maatschappelijke belangen en de specifieke problemen van personen met een reumatische aandoening, die lid zijn van de vereniging;
  • Werkzaam te zijn in het belang van alle personen met een reumatische aandoening in het gebied waarin de vereniging actief is.

Doelstelling

De vereniging streeft dit doel na door:

  • Het bevorderen van de activering van personen met een reumatische aandoening door henzelf en ten behoeve van elkaar;
  • Het regelmatig houden van bijeenkosten ter bevordering van de onderlinge contacten en het onderhouden van contact met hun aan huis of elders gebonden leden;
  • De zelfwerkzaamheid van de individuele reumapatiënten en hun mondigheid ten opzichte van artsen en andere professionele dienstverleners te stimuleren;
  • Het - waar nodig en mogelijk op verzoek van de betrokkene – bevorderen van maatschappelijke hulpverlening;
  • Het verzamelen en doorgeven van informatie en voorlichting door middel van themabijeenkomsten, literatuur en documentatie op het gebied van reuma;
  • Het samenwerken met andere organisaties en instellingen wanneer dit voor het doel van de vereniging bevorderlijk is;
  • Andere, door de leden gewenste activiteiten te ontplooien, die het doel van de vereniging bevorderen en niet in strijd is met deze statuten.